Przypadek1-300x127

W leczeniu implantologicznym. Uzyskanie obrazu z trzech płaszczyzn umożliwia lekarzowi dokonanie precyzyjnych pomiarów ilości kości w miejscu planowanej implantacji. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu możliwe jest wykonanie pomiarów rzeczywistych i dobranie odpowiedniego rozmiaru implantu. Dzięki temu zabieg jest całkowicie bezpieczny, nie ma obawy uszkodzenia ważnych struktur anatomicznych (tj. nerw zębodołowy) podczas wprowadzania wszczepu. Na zdjęciu B niebieskimi liniami oznaczone są pomiary wyrostka (jego grubość i wysokość). Podczas zabiegu zachowano margines bezpieczeństwa między implantem a kanałem nerwu.

Tomografia komputerowa pozwala zdiagnozować zmiany w zatokach szczękowych,dzięki czemu zabieg czyszczenia zatoki jest mało inwazyjny, co zmniejsza dolegliwości związane z gojeniem.
Tomografia jest pomocna w zabiegach odbudowy kości.

Przypadek8-287x300

Nasz Gabinet wyposażony jest w najnowszej klasy Tomograf Komputerowy 3D Model CS 9300 firmy Kodak.

Nowoczesny typ stożkowego aparatu tomograficznego daje możliwość ustalenia zakresu badanych tkanek. Badanie rozszerzone pozwala zdiagnozować zmiany w obrębie zatok szczękowych oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Przypadek6-296x300

Dzięki tomografii (A i B) określono położenie zębów nadliczbowych i szczegółowo zaplanowano zabieg ich usunięcia. Na podstawie tradycyjnego zdjęcia panoramicznego (C) nie było możliwe precyzyjnie ustalenie lokalizacji zębów.

W endodoncji tomografia cyfrowa pozwala odnaleźć dodatkowe kanały korzeniowe.